Do prawidłowej kalkulacji cen we własnej kwiaciarni niezbędne będzie poznanie własnych kosztów, cen konkurencji oraz popyt zgłaszany przez nabywców. Te informacje są kluczowe w ustalaniu cen, dzięki którym zarobisz, ale dzięki którym też nie odstraszysz klienta. Dobra kalkulacja cen pozwoli na równie dobre zarobki. Trzeba pamiętać o tym, że przychód to nie dochód. Należy pamiętać podczas szacowania zysku o tym, że koszty w kwiaciarni nie są małe. Czy pamiętasz w kalkulacji o wyrzuconych kwiatach, edukacji pracownika i własnej?

Zasady kalkulacji cen to metody wykorzystujące takie dane jak koszty własne, popyt zgłaszany przez nabywców czy ceny konkurencji po to aby pomogły ustalić w jakiej cenie przedsiębiorca powinien wprowadzić określoną usługę czy produkt do sprzedaży.

Podczas ustalania ceny końcowej należny zwrócić uwagę na:

 • ceny konkurencji
 • koszty konkurencji
 • koszty wytworzenia produktów i usług
 • sytuacje finansową firmy
 • popyt ze strony konsumentów

Jest taka zasada w działaniach marketingowych, że popyt ustala górną granicę a koszty tę dolną. Poziom cen powinien być ustalany na podstawie lokalizacji kwiaciarni i jej otoczenie, ponieważ ma wpływ, na to jakich klientów chcesz przyciągać. Jeśli stawiasz na strategię bycia najtańszym, musisz mieć pewność, że tego właśnie chcą klienci. Musisz także wziąć pod uwagę inne warunki tzn. niższe koszty, lepsze ceny zakupowe od dostawców oraz mniejsze wynagrodzenia dla swoich pracowników. Narzucając wysokie ceny, możesz kierować je do bardziej wymagających klientów i takich, którzy wiedzą czego chcą i czują, że płacą adekwatnie do jakości tego, co wybierają. Dla niektórych to poczucie prestiżu.

Kalkulacja cen w kwiaciarni

Kalkulacja cen w kwiaciarni

Kalkulacji można dokonać na wiele sposobów. Jednak skupimy się na tych, które są stosowane najczęściej w branży florystycznej. Dokonując kalkulacji cen w kwiaciarni, można trzymać się poszczególnych zasad:

 • zasada narzutu na koszty,
 • zasada naśladownictwa,
 • zasada postrzeganej wartości.

Zasada narzutu na koszty

Kalkulacja cen w formie narzutu jest najprostszą metodą ustalania cen. Polega na dodawaniu standardowej marży (narzutu na koszty) do kosztów. Takie działanie stosowane jest w celu ustalenia końcowej ceny produktu, w ten sposób by firma oprócz zwrotu kosztów produktu, miała także zysk. Jej największą wadą jest to, że nie uwzględnia ona aktualnego popytu na dane dobro lub usługę, wartości postrzeganej przez potencjalnych nabywców oraz cen stosowanych przez konkurencję.

Zalety kalkulacji zasadą narzutu na koszty

 • daje większa pewność co do informacji o kosztach niż o popycie
 • mała konkurencja cenowa w przypadku gdy wszystkie firmy z branży stosują tę zasadę
 • metoda korzystna dla sprzedającego oraz kupującego- sprzedawca otrzymuje uczciwy zysk od inwestycji niezależnie od popytu

Zasada naśladownictwa

Głównym punktem odniesienia przy kalkulacji cen wg. zasady naśladownictwa są ceny konkurencji. Zasada ta jest dosyć często wykorzystywana podczas ustalania cen szczególnie tam, gdzie trudno o dokładne oszacowanie lub tam, gdzie nie można się spodziewać reakcji konsumentów. Firma florysty ustala bardzo podobne ceny do tych, jakie ma konkurencja w danym obszarze lub nawet takie same.

Metoda postrzeganej wartości przez klienta

Metoda ta polega na założeniu, że za dany produkt, klient jest w stanie zapłacić określoną kwotę. Wartość cenowa ustalana jest głównie z wartości, jaką klient subiektywnie przypisuje do produktu. W celu wyznaczenia ceny produktu opracowuję się analizę popytową, a w niej do każdego zdefiniowanego poziomu cenowego przypisana jest oszacowana wielkość sprzedaży, np. 25% klientów za produkt X jest w stanie zapłacić ok. 30 zł, 38% klientów jest w stanie zapłacić 40 zł, …, 6% klientów gotowe jest zapłacić 100 zł lub więcej.

Ustalanie cen na produkty florystyczne

Musisz pamiętać również o tym, że przy ustalaniu ceny, jaką będziesz oferować, należy zawsze podliczyć VAT. W przypadku roślin w naszym kraju stawka wynosi 8%. Do kosztów kwiatów doliczymy pozostałe elementy użyte w kompozycji: naczynia, wstążki, czy organzę. Na te materiały obowiązująca stawka VAT wynosi na chwilę obecną 23%.

Komentarze (0)

Brak komentarzy w tym momencie.

Nowy komentarz