Jeśli jesteś podatnikiem prowadzącym podatkowe księgi przychodów i rozchodów jesteś zobowiązany na koniec każdego roku kalendarzowego i nie tylko, sporządzić spis z natury, który nazywany jest potocznie remanentem. Jest on istotny m.in. dlatego, że jest brany pod uwagę przy obliczaniu dochodu z działalności gospodarczej. Błędnie zrobiony remanent oznacza nieprawidłowo ustalony dochód, a co za tym idzie, błędne rozliczenie PIT.

Remanent w kwiaciarni

Remanent zwany także inwentaryzacją polega na rzeczywistym podliczeniu ilości towaru znajdującego się w firmie i przeznaczonego do sprzedaży (na dzień wykonywania spisu nie zostały sprzedane). Nie wystarczy jedynie wydrukować stanu z firmowego komputera, powinieneś fizycznie je podliczyć i sprawdzić ich stan. Liczenie remanentu dotyczy w głównej mierze towarów handlowych, jednak nie zapomnij o podliczeniu takich produktów jak materiały służące do wyrobów towarów, gotowe wyroby, półwyroby, a także produkty, których produkcja nie została w pełni zakończona przed końcem roku, a nawet odpady i braki.

Remanentem należy objąć również towary obce znajdujące się w magazynie (firmie). Takich towarów nie trzeba wyceniać, wystarczy uwzględnić ich ilość oraz podać właściciela przechowywanych towarów.

Uwaga! Spis nie ogranicza się jedynie do towarów istniejących już fizycznie w kwiaciarni. Do spisu należy doliczyć te produkty, które zostały już zamówienie w danym roku i oczekują na dostarczenie.

W remoncie nie uwzględniaj wyposażenia kwiaciarni takich jak meble czy firmowego telefonu, które są środkami trwałymi.

Wartość remanentu na koniec mijającego roku jest jednocześnie spisem na początek kolejnego roku, czyli:

 •  spis na 31 grudnia jest dokumentem kończącym KPiR na dany rok,
 •  spis na 1 stycznia to odrębny dokument otwierającym KPiR na nowy rok.

Dane potrzebne do remanentu w kwiaciarni

Sporządzając remanent w kwiaciarni weź pod uwagę fakt, iż będzie on dokumentem, który powinien wyglądać należycie  i schludnie. Oddanie go w formie brudnopisu zapisanego ołówkiem i pokreślonego nie wchodzi w grę. Jeśli się pomylisz i skreślisz dany punkt, poprawiony wpis musi być widoczny i czytelny.

W remanencie powinieneś umieścić klauzulę o ilości pozycji oraz podpisy osób biorących udział w podliczaniu towaru. Spis powinien zawierać takie:

 •  imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwę firmy),
 •  datę sporządzenia,
 •  numer kolejny pozycji,
 •  szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku,
 •  jednostkę miary,
 •  ilość materiałów i towarów wyliczoną w czasie spisu,
 •  cenę w złotych i groszach,
 •  wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 •  łączną wartość spisu z natury,
 •  wartość pomniejszenia,
 •  klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”

Wycena remanentu

Wszystkie towary uwzględnione w remanencie, należące do firmy należy po podliczeniu wycenić według określonych wartości:

 • towary handlowe oraz materiały – według cen zakupu lub nabycia albo zgodnie z cenami rynkowymi z dnia sporządzenia spisu (jeśli są niższe od cen zakupu lub nabycia),
 • towary, których produkcja nie została zakończona – zgodnie z kosztami wytworzenia (nie mogą być niższe od kosztów materiałów zużytych do niezakończonej produkcji),
 • wyroby gotowe, półwyroby oraz braki – według kosztów wytworzenia,
 • odpady – według wartości wynikającej z oszacowania (uwzględniającego ich przydatność do dalszego użycia),
 • produkcja zwierzęca – po cenach rynkowych z dnia sporządzenia spisu.

Każdy podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z natury:

 •  według cen zakupu lub nabycia
 •  według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Jeżeli zdecydujesz się na sporządzenie spisu z natury w innym terminie niż na dzień 31 grudnia, nie zapomnij  zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego co najmniej siedem dni przed datą sporządzenia tego spisu.

Komentarze (2)

  • Halinka
  • 2018-12-28 15:25:53
  Bardzo przydatny wpis, właśnie z dziewczynami ostro liczymy!
  • Wojtek
  • 2018-12-28 15:47:47
  Dla początkujących w sam raz. Dodam od siebie, że jeśli już się spóźnicie z papierami, to nie panikujcie, tylko napiszcie tzw. czynny żal do US i powinno skończyć się na upomnieniu ;-)

Nowy komentarz